چرخه عمر سازمان

مدل منحنی عمر سازمان میتواند به عنوان ابزار موثر و مفیدی در فرایند برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک و تدوین استراتژی و اهداف کلان و همچنین استراتژی بهبود ساختار سازمانی مورد استفاده قرار گیرد. مرحله کمال (PRIME) مطلوبترین حالت است و گذر از این مرحله به حالت سکون منجر میگردد. که سرآغاز مرحله بوروکراسی و مرگ است. مدیران آگاه سازمان باید همواره مترصد این باشند که سازمان را در مرحله کمال نگهداشته و یا به آن مرحله برسانند ولی از آن عبور نکنند. برای ماندن در مرحله کمال، مدیریت سازمان باید همواره افق دید و انتظارات خود را از سازمان بالاتر برده و به این ترتیب مسائل و مشکلاتی را، اما در سطحی کامل تر برای حل داشته باشد تا شادابی و جوانی سازمان را حفظ کند.

ادامه مطلب

حفظ و توسعه کسب و کارها در برهه ی حساس کنونی!

در برهه ی حساس کنونی که همه جهان را در بر گرفته، ساز و کارهای قدیمی به کار نمی آیند و بسیاری از کسب و کارها که به شیوه های سنتی اداره می شدند،‌ توانایی باقی ماندن در بازار را نخواهند داشت. بحران کرونا بیش از آنکه یک تهدید بیولوژیک باشد، یک بحران اقتصادی فراگیرست که صاحبان کسب و کار اگر با هوشیاری به انتخاب روشهای نو مبادرت نمایند، خواهند توانست علاوه بر عبور از این بحران، کسب و کارهای خود را توسعه داده و شیوه های آنرا بهبود بخشند.

ادامه مطلب

تحلیل داده ها چه موقع به کارمان می آید؟

وقتی درباره تحلیل داده ها و بررسی های آماری صحبت میکنیم، دو واژه ی کلیدی خودنمایی میکنند : «تحلیل» و «داده ها». ابتدا باید دید چقدر «داده» گردآوری کرده ایم و از چه نوع داده هایی صحبت میکنیم. یعنی مسئله «از آخر به اول» باید حل شود.

ادامه مطلب
فهرست