فرم صاحبان سالن و آمفی تاًتر

اگر فضای مناسبی برای برگزاری هرگونه رویداد علمی یا هنری در اختیار دارید، میتوانید با تکمیل و ارسال فرم زیر، مشخصات سالن خود را با مشترکین سایت نیکاوند به اشتراک گذارید. در اسرع وقت برای تکمیل مشخصات سالن و نیز تهیه و نمایش گالری تصاویر، با شما هماهنگ خواهد شد.

  • نه − 5 =
فهرست