درباره ما

 • توسعه فضای تبادل دانش و تجربیات
 • ایجاد فرصت های همکاری و مشارکت میان دانش آموختگان و مدیران جوان، با صاحبان صنعت و متخصصین حوزه های مدریت، تجارت، مالی و …
 • تقویت و توانمندسازی کسب و کارهای در حال رشد به منظور کمک به رشد تولید ملی، از طریق ارائه مشاوره
 • ارائه تجربه ای لذتبخش از حضور در سمینارها و کارگاه های موثر و کلاسهایی با شیوه های نوین و تعاملی در تمامی شهرهای کشور
 • خلق فرصت های اقتصادی برای کسب و کارهای در حال رشد
 • برگزاری سمینارها و کارگاه ها در سراسر کشور
 • ایجاد فضای مناسب برای انتقال تجارب و همکاری میان مدیران بنگاه های اقتصادی
 • کمک به گسترش فضای ارائه آثار هنری در سراسر کشور
 • دسترسی آسان مدیران جوان به مشاورین باتجربه و صاحب مهارت
 • توسعه ی بهره وری سالنها و فضاهای مستعد برگزاری رویدادهای علمی و هنری.
 • کمک به کسب مهارت و توسعه توانمندیهای شغلی دانش آموختگان آکادمیک
 • کمک به صاحبان کسب و کار برای پر کردن خلاء هایی مانند مدیریت منابع انسانی، مشاوره مالی، کمک های تبلیغاتی و …
 • برگزاری کلاسها و کارگاه ها برای توانمندسازی صاحبان کسب و کار، با حذف مرکزیت شهرهای بزرگ
فهرست