جلسه پرسش و پاسخ با مدیران کسب و کارهای درحال رشد

تاریخ برگزاری: 27 آبان 1400

ساعت برگزاری: 10 صبح تا 13:30
همراه با پذیرایی میان وعده

مکان: سالن ریسمون

ظرفیت: 20 نفر

هزینه: 320.000 تومان

دوره 2 روزه حقوق به زبان ساده
گالری، کافه و آمفی تاتر فرهنگسرای نیاوران
فهرست