مقالات

درخت تصمیم گیری

درخت تصمیم گیری یکی از ابزارهای «داده کاوی» (data mining) است که وقتی با حجم دیتاهای زیادی مواجه باشیم، میتواند به ما کمک کند تا تصمیمهای بهتری بگیریم. درخت تصمیمگیری همچنین یکی از الگوریتمهای «یادگیری ماشین» (machine learning) هم هست. یعنی بوسیله آن به ربات ها یاد داده میشود که در مواجهه با هر پدیده ی محتمل، چه گزینه هایی پیش رو دارند. پس «درخت تصمیمگیری» یک الگوریتم ِ پیش بینی کننده است. به آن‌ها درخت‌های تصمیم می‌گویند زیرا می‌توانند یک تصمیمِ خاص را بر اساسِ اطلاعاتِ گذشته اتخاذ کنند. هدف درخت تصمیم پیش بینی ارزش یک هدف (متغیر خاص) برحسب چندین متغیر وروردی است. پس باید ابتدا «متغیرهای ورودی» را مشخص سازیم.

ادامه مطلب

چرخه عمر سازمان

مدل منحني عمر سازمان ميتواند به عنوان ابزار موثر و مفيدي در فرايند برنامه ريزي و مديريت استراتژيك و تدوين استراتژي و اهداف كلان و همچنين استراتژي بهبود ساختار سازماني مورد استفاده قرار گيرد.

ادامه مطلب

بهترین سرمایه گذاری

سبد – مفهوم درخت تصمیم گیری – سرمایه گذاری روی توسعه ی فردی – بازبینی روند ها و پیش بینی ها در کوتاه مدت و میان مدت …. همیشه بدترین ریسک، ریسک نکردن است!

ادامه مطلب

تحلیل داده ها چه موقع به کارمان می آید؟

وقتی درباره تحلیل داده ها و بررسی های آماری صحبت میکنیم، دو واژه ی کلیدی خودنمایی میکنند : «تحلیل» و «داده ها». ابتدا باید دید چقدر «داده» گردآوری کرده ایم و از چه نوع داده هایی صحبت میکنیم. یعنی مسئله «از آخر به اول» باید حل شود.

ادامه مطلب
فهرست