چرخه عمر سازمان

مدل منحني عمر سازمان ميتواند به عنوان ابزار موثر و مفيدي در فرايند برنامه ريزي و مديريت استراتژيك و تدوين استراتژي و اهداف كلان و همچنين استراتژي بهبود ساختار سازماني مورد استفاده قرار گيرد.

ادامه مطلب

بهترین سرمایه گذاری

سبد – مفهوم درخت تصمیم گیری – سرمایه گذاری روی توسعه ی فردی – بازبینی روند ها و پیش بینی ها در کوتاه مدت و میان مدت …. همیشه بدترین ریسک، ریسک نکردن است!

ادامه مطلب

تحلیل داده ها چه موقع به کارمان می آید؟

وقتی درباره تحلیل داده ها و بررسی های آماری صحبت میکنیم، دو واژه ی کلیدی خودنمایی میکنند : «تحلیل» و «داده ها». ابتدا باید دید چقدر «داده» گردآوری کرده ایم و از چه نوع داده هایی صحبت میکنیم. یعنی مسئله «از آخر به اول» باید حل شود.

ادامه مطلب
فهرست