خلق ارزش و طراحی بوم کسب و کار

تاریخ برگزاری: 10-10-1396


ساعت برگزاری: 18-20


مکان: سالن همایشهای فرهنگسرای رسانه


ظرفیت: 50 نفر


هزینه: 200.000 تومان


از بازار هدف خود چه می دانید؟ از حجم بازار هدف چه برآوردی دارید؟ چگونه میخواهید به مشتریان بالقوه خود دست یابید؟ چگونه میخواهید ارتباط خود را با مشتریانتان حفظ نموده و گسترش دهید؟ چه مخارجی را پیش بینی می کنید؟ اینها و صدها پرسش دیگر شما را قادر میسازند تا ریسک ها و مخاطرات احتمالی را پیش بینی کرده و برای آنها اقدامات پیش دستانه ی موثری در نظر بگیرید. طراحی بوم کسب و کار، بدون طراحی مدل ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان، امکانپذیر نخواهد بود.
بسیاری از کسب و کارهایی که ایده های بسیار جالب و خلاقانه ای هم دارند، تنها به این دلیل که بازار هدف را درست شناسایی نکرده اند، با اقبال مواجه نمیشوند و ضررهای هنگفتی به آنها تحمیل میگردد. برای محصولتان به دنبال مشتری نگردید، بلکه برای مشتریانتان محصول طراحی کنید.

رزرو آنلاین سمینار

یلدای کارآفرینان استارتاپی ایران
فهرست